hoolime sinust
ja sinu lähedastest

Teenused on inimese jaoks,

mitte inimene teenuse jaoks

teenused

hands, old, old age
Isikuhooldus
Saatmisteenus
Koduhooldus

minust

Olen  Marika Suominen, oman erialast haridust ja pikaajalist töökogemust. Olen elanud 23 aastat Soomes, kus olen omandanud  praktilise õenduse eriala (lõpetanud 2005)  ja psühhiaatrilise abi erialase kvalifikatsiooni (lõpetanud 2011) ning lisaks osalenud aastate jooksul paljudel erialastel täiendkoolitustel. Nüüd olen tagasi Eestis ja tegutsen valdkonnas mis on südamelähedane ja mida  tunnen.

KAUEM KODUS OÜ pakub teenuseid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Ettevõte pakub hooldusabi nii eakatele kui ka kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla, ning lisaks pakub seeläbi turvatunnet ka lähedastele. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi püsivalt  hoolekandeasutusse elama asumist. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese, mitte inimene teenuse jaoks.