meist

Olen  Marika Suominen, oman erialast haridust ja pikaajalist töökogemust. Olen elanud 23 aastat Soomes, käinud ja lõpetanud seal meditsiinikooli ja omandanud praktilise õenduse eriala (lõpetanud 2005)  ja lisaks omandanud psühhiaatrilise abi erialase kvalifikatsiooni (lõpetanud 2011) ning aastate jooksul käinud paljudel erialastel täiendkoolitustel. Nüüd tagasi Eestis ja tegelen valdkonnas, mis on südamelähedane ja mida  oskan.

KAUEM KODUS OÜ pakub teenuseid sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas. Ettevõte pakub hooldusabi eakatele ja kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla, ning tagab turvatunde lähedastele. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele, lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese mitte inimene teenuse jaoks. Esialgu pakub ettevõte teenust Tartumaal. 

visioon

KAUEM KODUS OÜ visioon on luua hooldusteenust vajavatele inimestele kodune elukeskkond, kus nad saavad tunda end täisväärtuslikult, ning tagada turvatunde omastele. KAUEM KODUS OÜ pakub üha rohkem teenuseid, lähtudes kliendi soovidele. KAUEM KODUS OÜ loob turvatunde eakale inimesele väärikaks vananemiseks kodus. KAUEM KODUS OÜ kujundadab Lõuna-Eestit hõlmava koduhooldusteenuste võrgustiku.

missioon

KAUEM KODUS OÜ pakub koduhooldusteenust vajavatele inimestele, mis aitab kauem elada oma kodus turvaliselt. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele, lähtudes põhimõttests, et teenused on inimese mitte inimene teenuse jaoks.