meist

Olen  Marika Suominen, oman erialast haridust ja pikaajalist töökogemust. Olen elanud 23 aastat Soomes, kus olen omandanud  praktilise õenduse eriala (lõpetanud 2005)  ja psühhiaatrilise abi erialase kvalifikatsiooni (lõpetanud 2011) ning lisaks osalenud aastate jooksul paljudel erialastel täiendkoolitustel.

Olen töötanud meditsiinialal alates aastast 2005 Soomes, Harjavalla psühhiaatrilises haiglas viis aastat, Euras psüühiliselt haigete noorte hoolduskodus Jokilinna neli aastat, Eura vallas koduhoolduses kaks aastat – see töö oli suunatud psüühiliselt haigetele ja narkosõltuvuses olevatele klientidele. Espoo linnas tegelesin kolm ja pool aastat psüühiliste erivajadustega klientide ja sõltuvuses olevate klientide nõustamisega ning viimased pool aastat olin tööl Kauniaisten linnas koduhoolduses. 

 Nüüd olen tagasi Eestis ja tegutsen valdkonnas mis on südamelähedane ja mida  tunnen.

KAUEM KODUS OÜ pakub teenuseid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Ettevõte pakub hooldusabi nii eakatele kui ka kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla, ning lisaks pakub seeläbi turvatunnet ka lähedastele. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi püsivalt  hoolekandeasutusse elama asumist. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese, mitte inimene teenuse jaoks. 

visioon

KAUEM KODUS OÜ visioon on luua hooldusteenust vajavatele inimestele kodune elukeskkond, kus nad saavad tunda end täisväärtuslikult ning seeläbi tagada turvatunne ka omastele. KAUEM KODUS OÜ pakub üha rohkem teenuseid lähtudes kliendi soovidest, luues eakale turvalise keskkonna väärikaks vananemiseks kodus. 

missioon

KAUEM KODUS OÜ pakub koduhooldusteenust seda vajavatele inimestele, mis aitab kauem elada oma kodus turvaliselt. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese, mitte inimene teenuse jaoks.